Privaatsuspoliitika ja kodukord
Õismäe tee 179 tervisekeskuses

Järveotsa Perearstikeskus (JPAK) on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda patsiendi nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

Kogume ja töötleme isiku isikuandmeid, kui: isik on/on olnud JPAK nimistutesse kuuluv patsient, isiku lähedane (laps, täiskasvanud hooldatav), on/on olnud JPAK nimistusse kuuluv patsient, kui meie patsient on isiku märkinud oma kontaktisikuks. Juurdepääs patsiendi infole on patsiendil endal või selleks volitatud isikutel.

Patsiendi isikuandmeid on JPAK-l õigus edastada seaduspärase nõudmise alusel (politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel). Patsiendil on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega, mida JPAK on kogunud. Kogutud andmed on patsiendile kättesaadavad patsiendiportaalis www.digilugu.ee.

Järveotsa Perearstikeskus on grupipraksis, mis tähendab seda, et kui patsiendi perearst on puhkusel/ koolitusel/ töövõimetu, siis asendab teda meie perearstikeskuses töötav teine arst, kellel on andmetöötluse osas samad õigused nagu sellel perearstil, kelle nimistusse patsient kuulub.

Kodukord

 • JPAK on avatud igal tööpäeval k 8-18, teisipäeval ja kolmapäeval ajavahemikus kell 13-14 on keskus suletud.
 • JPAK töötajate nimekiri on leitav meie kodulehelt www.tohter.ee ning ooteruumis
 • Kontakteerumisvõimalused:
  • eperearstikeskus.ee – avatud 24/7, siseneda saavad ainult JPAK patsiendid. Patsiendi esindajate jaoks, kes ei ole JPAK patsiendid, on avatud meilipostkast tohter@tohter.ee, teistele kirjadele selles postkastis ei vastata. Lapse terviseprobleemist teatades siseneda e-perearstikeskusesse enda nimega, kirja sisus kirjutada lapse nimi, isikukood ja probleemi kirjeldus. Eperearstikeskuse kirjadele vastatakse 2 tööpäeva jooksul.
  • Meilipostkastid:
   avaldused@tohter.ee – uute patsientide avalduste vastu võtmiseks. Vastatakse 1 kord nädalas.
   tohter@tohter.ee – patsientide juriidilistele/füüsilistele esindajatele, kes ei ole JPAK patsiendid. Vastatakse 2 tööpäeva jooksul.
 • Telefon 6747240 – avatud kell 8-18, paus kell 15.00-15.20, teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 13-14. Soovitame kasutada eeskätt neil patsientidel, kellel puudub võimalus kasutada e-perearstikeskust.
 • Registratuur keskuses – avatud k 8-13. Kell 13-18 teenindab protseduuride toa pereõde ja eeldatav ooteaeg kuni 1 tund. Registratuuris saab registreerida end vastuvõtule, pikendada retsepte, saada kätte dokumente, registreerida koduvisiiti.
 • Kontakteerumisel on pereõde kohustatud küsima patsiendi isikukoodi ja vastuvõtule pöördumise PÕHJUST (haigestumine; peamised kaebused jms mida pereõel on vaja triaaži tegemiseks ja parima lahenduse pakkumiseks).
 • Patsiente teenindatakse keskuses isikuttõendava dokumendi alusel, telefoni teel isikukoodi alusel.
 • Ägeda haigusega patsiendid suunatakse esmalt alati pereõe vastuvõtule
 • Koduvisiitide registreerimine toimub telefonil 6747 240 kell 8.00 – 11.00. Koduvisiite tehakse ainult perearsti nimistu piirkonnas. Nimistute piirkonnad on leitavad Järveotsa Perearstikeskuse kodulehelt www.tohter.ee. Koduvisiidid on tasulised. Koduvisiidi tegemise vajaduse üle otsustab perearst. Palume arvestada, et koduvisiidil on diagnoosimise ja uurimise võimalused piiratud.
 • Pereõdede vastuvõtt toimub tööpäeviti kell 8.00 – 18.00. Pereõe vastuvõtule saab ennast ise registreerida veebiregistratuuris www.veebiregistratuur.ee
 • Perearstide vastuvõtt toimub graafiku alusel, ühel päeval nädalas on perearsti vastuvõtt kuni kella 18-ni. Profülaktiliste vastuvõttude päev on neljapäev, va erandid.
 • Kokkuleppimata ajal kohale tulnud patsiendi ooteaeg võib olla sõltuvalt haigusseisundist kuni 3 tundi. Kui terviseprobleem ei nõua kiiret meditsiinilist sekkumist, registreeritakse patsient üldjärjekorda.
 • Kui Te hilinete vastuvõtule, siis on pereõel või perearstil õigus Teid teenindada allesjäänud vastuvõtuaja raames või leppida kokku järgmine visiidile tuleku aeg.
 • Kui vajate haiguslehte, siis teavitage sellest meid esimesel haiguspäeval. Tagasiulatuvalt haiguslehte avada ei saa, v.a kui haigestumine on mõistliku aja eest fikseeritud kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna töötajate või teiste tervishoiuteenuse osutajate poolt. Haigestumisest teavitamiseks sobib ka e-perearstikeskus.
 • Analüüside ja uuringute tegemisel lähtub arst Teie kaebustest.
 • Eriarstile suunamise vajaduse otsustab perearst.
 • Kindlustamata inimestele on pereõe või -arsti vastuvõtt tasuline. Uuringute ja analüüside hinnad lisanduvad vastuvõtutasule.